. Сайт школи - Звітування директора 2017
 
Шарківський НВК "ЗОШ І-ІІ ст.-д/с"
Понеділок, 19.08.2019, 16:45
ГоловнаРеєстраціяВхід Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту

Годинник

Погода

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 72

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

З В І Т

директора Шарківського навчально-виховного комплексу "загальноосвітня школа І-ІІ ступенів –дитячий садок"

Рокитнянської районної державної адміністрації Київської області

Скорик Вікторії Григорівни

про діяльність у 2016/2017 навчальному році

Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити підсумки роботи колек­тиву НВК, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2016/2017 навчального року.

На цих загальних зборах ми керуємося Положен­ням про порядок звітування директорів, керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим Наказом МОН України № 178 23.03.2005 р.

Як директор НВК у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Статутом школи, Прави­лами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, законодавством Украї­ни, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

I. Загальна інформація про школу

Шарківський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів –дитячий садок» знаходиться у комунальній власносності. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Рокитнянської РДА, якому делеговані відповідні повноваження.

 1. тел. 2-35-30. Проектна потужність школи становить 320 учнів. Загальна площа приміщень складає 38096 Юридична адреса загальноос-вітнього закладу: вул. Перемоги, 4 село Шарки Рокитнянський район Київська область. Будівля школи прийнята в експлуатацію в 1974 2935,5 м2. Площа приміщень, задіяних для проведення навчальних занять, становить 1607 м2.

У 2016/2017 н.р. в НВК працювало 23 педагогічних працівників і 10 працівників із числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершили 134 учні у 9 класах, середня наповнюваність класів становить 15 учнів. В дошкільній різновіковій групі виховуються 30 вихованців. Всі учні п'ятирічного віку охоплені дошкільною освітою.

Школа працює у п’ятиденному режимі в одну зміну.

Мова навчання - українська.

У будівлі закладу функціонують приміщення:

- 10 навчальних кімнат; 1 навчальний кабінет; 2 адміністративні кабінети; 1 учительська кімната; 1 медичний кабінет; 1 кабінет психолога та соціального педагога; 1 кабінет педагога-організатора; 1 спальня; 1 ігрова кімната; 2 туалети; 1 шкільна їдальня; 1 бібліотека; спортивна зала; майстерня; музей.

Шарківський НВК має свій веб-сайт, де розміщується інформація про діяльність навчального закладу.

Бібліотечний фонд НВК складає 6407 примірників, у тому числі підручників – 1615, з них для: 1-4 класів – 679, 5-9 класів – 936.

II. Кадрове забезпечення

У 2016 /2017 н. р. штатними працівниками школа була забезпечена на 100 %. Розстановка педагогів здійсню­ється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики.

Час диктує все нові й нові вимоги до вчителя, тому необхідним для педагога нині є вміння пра­цювати з комп'ютером, оргтехнікою. 100 % педагогів школи пройшли навчання, пов'язане з вивченням інформаційних технологій, за програмою «

Якісний склад педагогічних працівників: 7 педагогічних працівників мають вищу кваліфікаційну категорію та 2 – звання "старший учитель", що говорить про значний досвід роботи.

Вищу педагогічну освіту мають – 18 (72%), середню спеціальну – 7 (28%).

Щодо базових дисциплін стан укомплектованості педагогічними кадрами за фахом становить 95%.

Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становить 18 год.

ІІІ. Методична робота

 • школі діє система методичної роботи. Її сітка створена на діагностичній основі. З метою поліпшення якості та ефективності роботи з педагогічними кадрами по підвищенню їх науково-методичного та професійного рівня, забезпечення поступового розвитку школи до досягнення освітньої мети продовжується робота над науково-методичною проблемою "Впровадження інноваційних технологій як шлях до розвитку творчої особистості". Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада.

До реалізації завдань методичної роботи ак­тивно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних методичних об»єднань, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання тощо. В організації методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються можливості шкільного методичного кабінету (кабінет заступника з НВР), де сконцентровані нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного вчителя, матеріали діяльності шкільних методичних об'єднань, буклети учителів, науко­во-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів на різноманітні конкурси, технічні засоби (ноутбук) тощо.

У школі працювали методоб"єднання вчителів початкових класів, вихователів дошкільної групи, МО вчителів гуманітарно-естетичного циклу, МО вчителів природничо-математичного циклу, МО класних керівників. Результативною була робота всіх методичних об'єднань. Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділилися досвідом роботи, зріс рівень їхньої педагогічної майстерності. Педагогічні працівники використовують в навчально-виховному процесі інформаційно-комунікаційні технології. Одним із напрямів використання ІКТ педагогами навчального закладу є користування Інтернет-ресурсами, впровадження в освітній процес комп’ютерних програм, відеоуроків тощо.

Підсумком і стимулом у роботі вчителя є атестація. Проведено творчі звіти вчителів, які атестувалися в 2016/17 навчальному році (Шворак Н.С., Голубця В.А.). За ре­зультатами атестації підтверджений 9-ий тарифний розряд та звання «старший вчитель» Голубцю В.А., присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії» Шворак Н.С., присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» Майці І.В., Пустовіт В.М., Білецькій Н.В., підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» Лисиці М.В., Пилипенко Н.П.

Педагоги школи активно залучаються до роботи в районних семінарах. Так, на базі школи протягом навчального року було організовано і проведено два районних семінари. Але, на жаль, жоден вчитель не взяв участь у районному конкурсі «Учитель року».

Минулого року вчителями надруковані такі роботи – методичний посібник учителя математики Лисиці М.В. "Збірник завдань тематичного контролю з алгебри для 7 класу", вчителя початкових класів Пустовіт В.М. "Розвиток творчих здібностей у молодших школярів", вчителя географії Пилипенко Н.П. "Географічні диктанти для 8 класу", практичним психологом розроблена програма індивідуально-корекційних занять для розвитку розумової та пізнавальної активності дітей молодшого шкільного віку із ЗПР", серію розроблених Білецькою Н.В. уроків із зарубіжної літератури та виховних заходів надруковано у журналах "Зарубіжна література" та "Позакласний час". Альтернативою вбачається розміщення в наступному навчальному році статей учителів на сайті школи.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педаго­гічних працівників школи дозволяють зробити висно­вок про можливість проведення навчально-виховного процесу на достатньому рівні.

IV. Навчальна діяльність учнів

Протягом 2016/2017н.р. робота педколективу була спрямована на особистісно зорієнтоване навчання і виховання школярів.

Велика увага в школі приділяється включенню всіх дітей у навчально-виховний процес. Станом на 1 вересня 2016р. до 1-го класу були залучено 9 дітей, яким виповнилося 6 років, 1 дитина – п'ятирічного віку. Двоє дітей за бажанням батьків на відвідують навчальний заклад.

У школі введено поглиблене вивчення української мови та літератури з 8 класу. Із цією метою налагоджена робота курсів за вибором і факультативів.

 • належному рівні проводиться робота з обдарованими дітьми. На цього­річний конкурс МАН було подано 1 роботу - учениці 9 класу Прудкай Д. яка отримала диплом ІІІ ступеня у секції МАН «Українська література». Велика заслуга в цьому вчителя української мови та літератури Рев"якіної Т.В., яка готувала учня до конкурсу.

За підсумками навчального року учні школи про­демонстрували такий рівень навчальних досягнень. Із 105 учнів 3—9 класів високий рівень показали 6 учнів (6,8 %), достатній — 35 учнів (33,7 %), середній — 56 учнів (53,8 %), початковий — 7 учнів (6,7 %). У минулому навчальному році - із 102 учнів 2—9 класів високий рівень показали 8 учнів (5,8 %), достатній — 34 учнів (33,3 %), середній — 56 учнів (54,9 %), початковий — 4 учнів (4 %).

V. Виховна та позакласна робота

Педагоги школи усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав і свідомого виконання обов'язків у значній мірі залежить від пра­вильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її само­вихованню й самореалізації, спрямування у своїй дія­льності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу.

На базі школи працювали гуртки Центру дитячої та юнацької творчості «Юні дослідники-краєзнавці», «Народні умільці».

Рівень охоплення учнів школи позашкільною освітою складає 36 %.

Активним у житті школи є учнівське само­врядування, яке працювало згідно з визначеними напрямками діяльності, відповідно до яких і будувалась робота.

Головне завдання учнівської організації полягало в тому, щоб через розвиток соціальної активності учнів виховувати в них почуття власної гідності, надати їм можливість виявити себе на ділі. Тому й надавалось їм більше прав і повноважень, створювались широкі можливості для самореалізації.

Спільна діяльність сім’ї та школи допомагала вирішувати основні завдання родинно-сімейного виховання, які найбільш актуальні сьогодні.

А саме:

- виховання патріотизму, громадянських якостей особистості, правової культури; виховання фізично й морально здорової дитини, забезпечення необ­хідних екосоціальних умов для повної реалізації можливостей розви­тку дитини (генотипу); створення атмосфери емоційної захищеності, тепла, любові, умов для розвитку почуттів і сприймань дитини, її самореалізації; засвоєння моральних цінностей, ідеалів, культурних традицій, етич­них норм взаємин між близькими людьми і в суспільному оточенні, виховання культури поведінки, правдивості, справедливості, гіднос­ті, честі, людяності, здатності виявляти турботу про молодших, ми­лосердя до слабих і людей похилого віку; залучення дітей до чарівного світу знань, вивчення народних казок, пісень, прислів'їв, приказок, дум, лічилок тощо; виховання поваги до школи і вчителя, прагнення до освіти й творчого самовдосконалення; формування естетичних смаків і почуттів, уміння розрізняти красиве і потворне в мистецтві і житті, поважати прекрасне у вчинках людей, забезпечення умов для їхньої творчої практичної діяльності; включення дитини в спільну з дорослими діяльність, розвиток твор­чої працелюбної особистості, спрямування її зусиль на турботу про на­вколишнє середовище; виховання дітей цивілізованими господарями та підготовка їх до життя в умовах ринкових відносин; забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних тради­цій; звичаїв, обрядів, виховання в них національної свідомості й само­свідомості

Силами активістів парламенту під керівництвом педагога-організатора та з допомогою вчителів, класних керівників були організовані різні заходи.

Члени учнівського самоврядування систематично перевіряли робочі куточки в класах, стан вологого прибирання на перервах, стан озеленення школи. Згідно з планом, щопонеділка проводилися загальношкільні лінійки, де учні звітувалися щодо стану чергування по школі, за проведену роботу. Підсумок роботи шкільного самоврядування висвітлювався на шкільному сайті.

VI. Правовиховна робота

У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

 • тематичні загальношкільні лінійки та класні години;
 • лекції, бесіди на правову тематику;
 • анкетування;
 • зустрічі з працівниками правоохоронних органів;
 • уроки правознавства;
 • місячник правових знань;
 • індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями;
 • батьківські лекторії;
 • відвідування проблемних сімей удома.

Практичним психологом та соціальним педагогом школи регулярно й ефек­тивно проводяться корекційно-розвивальні заняття з учнями групи ризику та учнями, що потрапили в складні життєві умови.

VII. Соціальний захист

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, які навчаються в школі, проводиться згідно з чинним законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кіль­кість дітей у них становить:

 • сиріт і позбавлених батьківського піклуван­ня—4;
 • інвалідів — 5;
 • із багатодітних сімей — 21.

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги ад­міністрації школи. Для них була організована участь у таких заходах:

 • участь у новорічних заходах із подарунками;
 • відпочинок в таборі відпочинку «Веселка».

З опікунами дітей, позбавлених батьківського пі­клування, підтримується постійний зв'язок класних керівників, практичного психолога, адміністрації школи.

VIII. Профорієнтаційна робота

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи — підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору профе­сії. Профорієнтаційна робота в закладі проводиться під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань про професії на уроках. Якісному вихованню сприяють екскурсії на виробни­цтво, позакласні виховні заходи.

Активно в цьому році пройшов тиждень проф­орієнтаційної роботи. У ході тижня були проведені цікаві та інформаційно насичені заходи. Допомагали в цій роботі працівники районного центру зайнятості. Матеріал із фотографіями про цей захід був висвіт­лений у новинах на шкільному сайті.

Ґрунтовна профорієнтаційна робота з учнями, високий рівень підготовки випускників мають такі результати: за минулий навчальний рік усі дев'ятикласники визначилися з подальшим на­вчанням, із них близько 2, продовжили навчання в 10-му класі, 11 — у ПТУ, 2 - у вищих навчальних за­кладах І-ІІ рівня акредитації.

IX. Співпраця з батьками

Виховання учня в школі та сім'ї — щоденний безперервний процес. Тому педагогічний колектив працює в тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних із професійним сві­том, захопленнями своїх дітей, родинними святами. Чергові з числа батьків слідкують за порядком під час загальношкільних заходів, беруть шефство над під­літками, які перебувають на внутрішньошкільному обліку.

Класні керівники тісно співпрацюють із сім'ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спіл­куються з родиною. Свої висновки вони заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

Однією з традиційних форм роботи з батьками в школі є батьківські лекторії. Тематика лекцій під­бирається з урахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація школи, шкільний психолог, запрошуються працівники поліції, ЦРЛ, центру зайнятості, районного відділу юстиції.

Х. Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників

Медичне обслуговування учнів і працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів і вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює шкільна медсестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування школярів, забез­печує профілактику дитячих захворювань.

Щорічно на базі центральної районної лікарні учні 5,9 класів проходять медичне обстеження. Відповідно до ре­зультатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи, у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнюються списки учнів основної групи та групи звільнених

від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі.

Медичне обслуговування працівників школи орга­нізовано також на базі ЦРЛ. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи.

Працівники їдальні проходять медичні огляди двічі на рік.

Огляди проводяться за рахунок держбюджету. На проходження медичного огляду кожному пра­цівнику школи виділяється два дні. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються в медсестри школи.

 • аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей під час перебування в школі. Але, на жаль, з 1 лютого 2015 р. в НВК припинено харчування учнів 1-9 класів безкоштовно, але організоване харчування вихованців дитячого садка /60% - за державний бюджет, 40% - за батьківський рахунок/, учнів 1-4 класів /50% за кошти батьків та 50% за кошти сільських рад с. Шарки і с. Луб"янка/, учнів 5-9 класів за кошти батьків.

Цікавими оздоровчими заходами в школі є про­ведення традиційного Дня здоров'я, шкільної спар­такіади, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи шкільної медсестри на загальношкільних лінійках. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Заходи, спрямовані на збереження життя і здоров'я дітей», де запланована робота оздоровчого характеру з класом.

XI. Стан охорони праці та безпеки життєдіяль­ності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму ді­тей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріо­ритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних пра­вил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-вихов­ного процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначаєть­ся відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі, створено службу з охорони праці, сплановані відповідні заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових, днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, спортивними змаганнями.

У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має
необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи роз­міщені кілька стендів на теми безпечної поведінки.
Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на педрадах, нарадах при дирек­торі.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі проводиться на­лежна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. За звітний період серед 136 учнів під час навчально-виховного процесу зареєстровано 1 випадок травмування та 2 випадки невиробничого характеру.

У школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, велася відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з'ясовуються, аналізуються, відповідно до цьо­го складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

XII. Фінансово-господарська діяльність

Будівля школи прийнята в експлуатацію 42 років тому. Але, незважаючи на її вік і зношеність, адміні­страція школи разом із колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, під­триманню її в робочому стані.

Проте система опалення знаходиться в передаварійному стані й потребує негайного капітального ремонту. Це вимагає величезних коштів, яких немає у бюджеті району. Не в найкращому стані й система водопостачання, особливо в підвальному приміщенні. За спонсорські кошти проводиться ремонт шкільної оргтехніки, поточні ремонти коридорів школи, закупівля мийних дезінфікуючих засобів для внутрішніх туалетів. За ра­хунок благодійних коштів батьків здійснено ремонти та підготовку класних кімнат до навчального року. Тому дякую керівникам СТОВ “Росія”, ТДВ

 • школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Ко­ридори школи поступово поповнюються новими сучасними стендами, активно проводиться робота з озеленення коридорів. Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа догля­дають учні школи. Огорожа пофарбована, бордюри побілені. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення і періодичне вивезення сміття з території школи.

XIII. Управлінська діяльність

Управління школою здійснюється згідно з річним планом роботи, планом внутрішньошкільного контр­олю та календарних планів учителів-предметників і виховної роботи класних керівників. Така система планування, відпрацьована в школі й заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників на­вчально-виховного процесу, забезпечує координацію їхньої діяльності, єдність вимог, контролю та вза­ємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У школі в наявності всі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загально­освітнього навчального закладу. Із підключенням до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки Укра­їни, головного управління освіти, сайтами обласного інституту післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість учителям і адміністрації оперативно й мобільно використовувати достовірну інформацію, вчасно знайомитися з новими докумен­тами і навіть їх проектами.

 • — це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і по­дальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливі­ші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невико­ристані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. Адміністрація використовує різноманітні форми контролю за станом навчально-виховного процесу, передусім такі традиційні, як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів і програм, перевірка класних журналів, щоденників поведінки тощо. Аналіз ре­зультатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення в рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань і навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів. Як директор дотримуюся в роботі з працівниками партнерського стилю керівництва. Проблеми спільно обговорюються, ви­робляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подаль­шому реалізується.
 • формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а задля
  позитивного кінцевого результату. Учителям надається більше самостійності, що відповідає їх кваліфікації і характеру роботи, створюються
  необхідні умови для самореалізації.
Гаряча лінія
Національна гаряча лінія

Дитяча гаряча ліні

Вхід на сайт

Календар

Пошук

Архів записів

Котик

корисні посилання
Педагогічна преса КОІПОПК Відділ освіти ЗНО Інститут інноваційних технологій Освітній портал Шкільний світ

Друзі сайту
Рокитнянський районний ліцей
Рокитнянська ЗОШ # 1
Рокитнянська ЗОШ # 2
Рокитнянська ЗОШ # 3
Рокитнянська ЗОШ # 4
Рокитнянська ЗОШ # 5
Житньогірська ЗОШ
Насташівська ЗОШ
Ромашківська ЗОШ
Синявська ЗОШ
Маківський НВК
Острівський НВК
Бирюківське НВО
Запрудянське НВО
Савинецьке НВО
Телешівське НВО
Рокитнянський професійний ліцей
Центр дитячої та юнацької творчості

Copyright MyCorp © 2019 Конструктор сайтів - uCoz